מזון מוח מולטי ויטמין

$44.95

פורמולת מולטי ויטמין טבעונית חדשנית

מכיל מרכיבים מעולים ממקורות מעולים

כולל NeuroFactor ™ ופטרת מאנה של אריה לתמיכה קוגניטיבית

כולל פירות וירקות עמוסים במזון מלא

60 Capsules
Zahler Multivitamin Brainfood is an exclusive and innovative multivitamin formula based on cutting-edge research, sound scientific discoveries and the latest knowledge in the field of supplemental nutrition. This revolutionary formula is made with superior ingredients from superior sources for maximum absorption and benefit. In addition to having all of the qualities of a multivitamin, also included is a nutrient-loaded, clinically studied and published, whole-food fruit & veggie base plus additional targeted nutrients such as NeuroFactor™ and Lion’s Mane to support memory and focus.

Multivitamin Brainfood contains:
· Superior ingredients from superior sources
Formulated with body-ready (methylated, phosphorylated, chelated & coenzyme) forms of vitamins and minerals for maximum absorption
· Targeted nutrients specific for your individual health and wellbeing needs
The added ingredients NeuroFactor™ and Lion’s Mane Mushroom support optimal brain function
· Whole-food fruit & veggie base
Spectra™ is a clinically studied nutrient-loaded blend which fills in the gaps of your daily nutrition

קנה אותו עם

You may also like

Recently viewed

@zahlerNutrition

Follow Us On Instagram