Privacy policy

תנאים ותנאים

אנו רשאים לשמור את המידע הנשלח הבא: & nbsp; שם, & nbsp; פרטי התקשרות הכוללים כתובת דוא"ל, מידע דמוגרפי כגון מיקוד, העדפות ותחומי עניין ומידע אחר הרלוונטי לסקרי לקוחות ו/ או הצעות.

מה אנו עושים עם המידע שאנו אוספים: & nbsp; אנו משתמשים במידע זה כדי להבין את הצרכים שלך ולספק לך שירות טוב יותר. & nbsp; אנו עשויים לשלוח מעת לעת הודעות דוא"ל לקידום מכירות על מוצרים חדשים, מבצעים מיוחדים או מידע אחר שלדעתנו עשוי לעניין אותך באמצעות כתובת הדוא"ל שסיפקת.

אבטחה: & nbsp; אנו מחויבים להבטיח שהמידע שלך מאובטח. על מנת למנוע גישה או חשיפה בלתי מורשית, הקמנו הליכים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים מתאימים כדי להגן ולאבטח את המידע שאנו אוספים באינטרנט.