נוזל ParaGuard

$39.95

נוסחת תמיכה מיקרוביאלית עוצמתית

תומך בצומח מעיים בריא ובעיכול

מכיל לענה, זרעי דלעת, נורת שום ועוד

4 fl. oz.
ParaGuard is a super-strength formula which contains a unique blend of herbs such as Wormwood, Pumpkin Seed, Garlic Bulb and more, all of which optimize digestive flora and support a healthy intestinal balance. These herbs have traditionally been used to support and restore vitality to digestion and microbial balance. ParaGaurd is oftentimes used as a potent cleanser for parasitic infections. Common signs of an infestation of parasites would be diarrhea or constipation, gas, bloating, nausea and fatigue.

You may also like

Recently viewed

@zahlerNutrition

Follow Us On Instagram