נוזל קידופילוס

$29.95

נוסחה פרוביוטית נוזלית לילדים בטעם נהדר

תומך בעיכול בריא ובצומח המעיים

טעם אגרוף פירות טעים בטעם

מכיל FOS ו- Bacillus Coagulans

4 fl. oz.
Probiotics are “friendly bacteria” with important health benefits. Zahler Kidophilus includes Fructooligosaccharides (from Chicory Root) as well as Bacillus Coagulans, an important probiotic which helps balance gut flora. Bacillus coagulans is commonly used to support a healthy immune system and promote digestion, and it is most notably popular for forming spores, which are highly resistant to physical and chemical influences. With Bacillus coagulans, the amount that you take is the amount the intestines receive, unlike many other probiotics. With more than 10 million live CFUs of this great probiotic per dose, as well as its delicious fruit punch flavoring, Kidophilus makes the perfect choice for little ones in need of a boost or to aid in maintaining general wellness.

קנה אותו עם

You may also like

Recently viewed

@zahlerNutrition

Follow Us On Instagram